China demütigt Scholz – Weltwoche Daily

https://youtu.be/m9LyFmb3tKI?si=scyozbuBvhavMAHk