Fixierung-Skandal im Fall Michael Perez? Verletzungen der Fixierung dokumentiert?

Michael Perez

Fixierung-Verletzungen von Michael Perez!

Screenshot (1896)

Produktsortiment Uebersicht Banner 468x60